Zapraszam do kontaktu – telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub formularza kontaktowego dostępnego poniżej.
Dla wygody Państwa, pracownicy Biura ustalają terminy i godziny indywidualnych spotkań,

w jednym z moich czterech biur poselskich.


MARSZ MILIONA SERC

W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem na MARSZ MILIONA SERC informujemy, że zgłoszenia na wyjazd przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej ->

Formularz kontaktowy


  No mocy Ustawy dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA  poseł ma prawo i obowiązek:

  Art. 19.

  1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

  […]

  Art. 20.

  1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

  […]

  Art. 21.

  1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej.

  […]