Izabela Leszczyna

Urodzona 3 września 1962 r. w Częstochowie.

Minister Zdrowia.
Nieprzerwanie od 2007 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiceminister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz (2013-2015), Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych IX kadencji Sejmu. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Wcześniej samorządowiec (Rada Miasta Częstochowy).

W wyborach, które odbyły się 15 października 2023 r. odnowiła mandat Posła na Sejm w okręgu nr 28 obejmującym swoim zasięgiem Częstochowę oraz powiaty częstochowski, myszkowski, lubliniecki i kłobucki, zdobywając 60 549 głosów (procentowo to siódmy rezultat wśród posłów wybranych z listy Koalicji Obywatelskiej).

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła liczne studia podyplomowe, w tym audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych w Szkole Głównej HandlowejCzęstochowa to moje miasto

Tutaj się urodziłam, tutaj skończyłam „Sienkiewicza” i podjęłam decyzję, że skoro liceum najstarsze w mieście, to uniwersytet najstarszy w kraju, dlatego wyjechałam do Krakowa, gdzie skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wróciłam do Częstochowy, żeby „nieść kaganek oświaty”. Pracowałam jako nauczyciel polonista, a od 1996r. współpracowałam z nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych jako konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Moją specjalnością było ocenianie i egzaminowanie oraz organizacja i zarządzanie oświatą.

Mam córkę Kasię, która w maju 2005 r. dzielnie stawiła czoła „nowej maturze” w IV LO im. H. Sienkiewicza, a w 2010 roku skończyła psychologię w warszawskiej SWPS.  Mieszka i pracuje w Warszawie.

Mój mąż jest informatykiem. To dzięki niemu stałam się fanką internetu i ta fascynacja trwa nieprzerwanie od wielu lat.

Najaktywniejszym członkiem rodziny zawsze była Mama, choć sama niewidoma, przez lata pracowała społecznie i wspierała organizację różnych form pomocy dla środowiska niewidomych okręgu częstochowskiego. Dzisiaj jako osiemdziesięcioletnia seniorka jest wielkim autorytetem dla całej naszej rodziny.

Teraz powinnam napisać, jak wypoczywam, ale… prawie nie wypoczywam.

W nielicznych wolnych chwilach jadę na wieś do domu mojej Siostry i jej Męża (to także bardzo ważne dla mnie osoby), żeby poczytać to, na co nie mam czasu w tygodniu, pochodzić po lesie, „poleniuchować” i nabrać dystansu do polityki i świata. Czasem śmieję się, że na starość „w pokoiku z widokiem na kwitnącą jabłonkę i bocianie gniazdo” będę pisała książki o latach przy Wiejskiej i przy Świętokrzyskiej 12 albo wrócę do pisania wierszy (to taki miły epizod z dawnych lat).

Uwielbiam jeździć samochodem, nawet niechętni kobietom za kierownicą przyznają, że potrafię to robić całkiem nieźle. Latem lubię morze, oczywiście polskie i najlepiej, żeby było to gdzieś na Helu. Dawniej jeździliśmy całą rodziną z dziećmi (jestem matką chrzestną moich siostrzeńców – Kuby i Marty), teraz częściej sami, bo „dzieci” polubiły góry i świat daleki oraz wyprawy zdecydowanie bardziej ekstremalne niż książka na plaży i piwo w pubie wieczorem.  Najczęściej rozmawiamy na WatsUp-ie,  bo mieszkają w Krakowie i Warszawie.

Moją prawdziwą pasją jest moja praca, dlatego wciąż się uczę, podejmując nowe studia podyplomowe, które pomagają mi realizować zawodowe cele, kiedyś wspierać innych nauczycieli w ich trudnej pracy, potem pracować w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży, aż w końcu w Ministerstwie Finansów. Gdyby podczas moich studiów filologicznych ktoś powiedział, że odłożę tomik Rilkego, żeby poczytać, jakie są prognozy makroekonomiczne, nastroje inwestorów, sytuacja gospodarcza na świecie i pomysły na jej stymulację – nie uwierzyłabym. A jednak.

Co dalej? Nie wiem, bo… najpiękniejsze są chwile, których jeszcze nie znamy.

Edukacja jest moją pasją

Jestem przekonana, że nie ma ważniejszego zajęcia, niż codzienna dbałość o to, żeby dobrze przygotować do życia młodych ludzi. Inwestycja w edukację to inwestycja w rozwój, a więc najlepszy z możliwych wydatek. Dlatego edukacja jest tą dziedziną, w której nie można pozwolić sobie na półśrodki, półprawdy i zaniedbania. W szkole starałam się być najlepszym nauczycielem i najlepszym wychowawcą, pracując w ośrodku doskonalenia starałam się być najlepszym konsultantem, tzn. potrzebnym i pomocnym nauczycielom i dyrektorom szkół. W sejmie starałam się być skutecznym i merytorycznym posłem, a pełniąc funkcję wiceministra finansów przekonywałam ludzi, że warto płacić podatki i nadzorowałam regulacje dedykowane rynkowi finansowemu (banki, giełda, zakłady ubezpieczeniowe).

Jako wiceminister finansów

11 kwietnia 2013 r. Premier Donald Tusk powołał mnie na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Do moich obowiązków należała miedzy innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej. W MF nadzorowałam Departament Prawny, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Departament Rozwoju Rynku Finansowego (moje oczko w głowie:)) oraz Biuro Edukacji Finansowej (chyba drugie oczko:)). Praca w Ministerstwie Finansów nie należała do łatwych, jednak wspaniały zespół profesjonalistów, z którym na co dzień pracowałam, sprawił, że pokochałam tę pracę tak jak kiedyś pracę z nauczycielami i dyrektorami szkół.

Powrót do Sejmu

Po dwóch latach pracy w Ministerstwie Finansów wróciłam do Sejmu. W VIII kadencji ponownie pracowałam w Komisji Finansów Publicznych i przewodniczyłam pracom Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych. Weszłam także w skład Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, w którym wspólnie z prof. Włodzimierzem Nykielem, odpowiadałam za finanse. W trakcie VIII kadencji Sejmu weszłam także w skład Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

W Sejmie IX kadencji zostałam wybrana na stanowisko Zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Zostałam także wybrana na Wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej.

Minister Zdrowia

12 grudnia 2023 Prezydent powołał mnie, na wniosek premiera Donalda Tuska, na urząd ministra zdrowia.

Moje małe sukcesy

Przez lata pracy przy Wiejskiej, oprócz bieżącej pracy, udało mi się dołożyć małą cegiełkę do rozwoju regionu. Dzięki moim zabiegom w Częstochowie powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec (na terenach pohutniczych) oraz Katowicka SSE (na terenach gminy). Aktywnie zabiegałam o środki na rozwój częstochowskich uczelni wyższych – Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza.

Jako wiceminister finansów odpowiadałam za przyjęte przez Sejm ustawy prokonsumenckie m.in.: ustawę o rozpatrzeniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawę o nadzorze makroostrożnościowym oraz tzw. ustawę antylichwiarską.

Wykształcenie

 • 2011 – studia podyplomowe audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – Szkoła Główna Handlowa
 • 2005 – certyfikat Asystenta Jakości wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – członka rzeczywistego European Organization for Quality (EOQ)
 • 2005 – studia podyplomowe Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001:2000 – Uniwersytet Jagielloński
 • 1999 – studia podyplomowe Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania ? Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • 1998 – certyfikat  edukatora oświatowej kadry kierowniczej w ramach programu Unii Europejskiej TERM-IAE
 • 1997 – studia podyplomowe Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie ? Uniwersytet Gdański
 • 1995 – studia podyplomowe Filozofia i etyka ? Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • 1990 – filologia polska – Uniwersytet Jagielloński

Zawodowe Curriculum Vitae

 • 2023 – Minister Zdrowia
 • IV 2013 – X 2015 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych
 • 2007 – nadal – poseł VI, VII, VIII, IX, X kadencji Sejmu RP (Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych IX kad.)
 • 1996 – 2007 – konsultant ds. organizacji i zarządzania oraz pomiaru dydaktycznego i ewaluacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
 • 1990 – 1996 – nauczyciel języka polskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego